• 2 November 2018 at 12:24
  • 295
  • 0

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

“ศิริ” นำคณะผู้บริหาร พพ.ชูแนวทางบริหารจัดการขยะของโรงไฟฟ้าขยะแซมบ์คอร์ปประเทศสิงคโปร์ ต้นแบบการแข่งขันด้านราคาค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมในหลักการจัดการขยะที่ยั่งยืน “ผู้ก่อขยะเป็นผู้จ่าย” เดินหน้ารณรงค์คนไทยส่งเสริมนำขยะกำจัดถูกวิธีสู่การผลิตพลังงานเพื่อความมั่นคง 

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้นำคณะผู้บริหาร กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศึกษาดูงานภายในโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะ ของบริษัท แซมบ์คอร์ป จำกัด (Sembcorp) ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมจูล่ง ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมการนำขยะมาเป็นเชื้อเพลิงสำหรับประเทศไทย ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก หรือ AEDP 2015 ที่อยู่ภายใต้แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ หรือ PDP 2015

ทั้งนี้ โรงงานดังกล่าวมีศักยภาพการผลิตไฟฟ้า-ไอน้ำที่ใช้ขยะด้วยเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ซึ่งสามารถกำจัดขยะได้ 140 ตันต่อชั่วโมง โดยขยะที่นำมาใช้ในกระบวนการเผาต้องเป็นขยะที่คัดแยกแล้ว และต้องนำมาผสมกับเศษไม้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงก่อนเข้าเตาเผา ซึ่งโรงไฟฟ้าขยะดังกล่าวใช้เทคโนโลยีใกล้เคียงกับประเทศไทย เพียงแต่แตกต่างในหลักการและวิธีการจัดหาขยะ โดยในประเทศสิงคโปร์ผู้ผลิตขยะจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ ในขณะที่ประเทศไทยโรงกำจัดขยะจะต้องเป็นผู้รับซื้อทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในไทยจะสูงกว่าในประเทศสิงคโปร์

“ขยะที่ประเทศสิงคโปร์ทำหน้าที่เป็นผู้รับจ้างกำจัดขยะ โดยคิดอัตราค่าจ้างประมาณ 90 เหรียญสิงคโปร์ต่อตัน หรือประมาณ 2,250 บาทต่อตัน ในขณะที่ประเทศไทยโรงไฟฟ้าจะเป็นผู้จัดหาและรับซื้อขยะ 800-1,200 บาทต่อตัน ทำให้ราคาไฟฟ้าในประเทศสูง และไม่สามารถแข่งขันกับราคาค่าไฟฟ้าที่มาจากการผลิตจากก๊าซธรรมชาติได้เช่นเดียวกับที่ประเทศสิงคโปร์ โดยประเทศไทยต้องมีนโยบายการอุดหนุนค่าไฟฟ้าเพื่อผลักดันให้เกิดโรงไฟฟ้าจากขยะ ซึ่งตามหลักสากลทั่วโลกจะยึดหลักผู้ผลิตขยะจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าบำบัด ขณะที่ไทยการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าที่อยู่ในฐานะผู้กำจัดขยะกลับต้องเป็นผู้ซื้อขยะ จึงทำให้ต้นทุนของขยะที่ใช้ผลิตสูง ส่งผลต่อราคาต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพราะคนไทยมองว่าขยะมีมูลค่ามากกว่าที่จะลดปริมาณขยะ และผลิตไฟฟ้าได้อย่างยั่งยืน” นายศิริกล่าว

ดังนั้น ปัญหาขยะที่เกิดขึ้นจำนวนมากในประเทศไทยจะต้องมีการปรับมุมมองและทัศนคติในเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ซึ่งเป็นการรณรงค์ให้คนไทยลดการผลิตขยะมากกว่าการส่งเสริมให้เกิดขยะ ซึ่งเรื่องนี้หน่วยงานต่างๆ จะต้องดำเนินการอย่างจริงจังและทำอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

#สำนักงานบัญชี,#สำนักงานสอบบัญชี,๒ทำบัญชี,#สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

 

แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น