• 7 January 2021 at 16:24
  • 361
  • 0

 

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

 

 โฆษกกรมสรรพากร ยันไม่มีการจัดเก็บภาษีผู้ที่ได้รับเงินจากคนละครึ่ง และเราเที่ยวด้วยกัน ระบุ ครม. และกระทรวงการคลังเห็นชอบให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สาหรับประชาชนที่ได้รับเงินจากมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว


นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรณีกระแสข่าว ระบุว่า ผู้ที่ได้รับเงินจากโครงการคนละครึ่ง จำนวน 3,000 บาท ณ สิ้นปี 2563 และโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ที่ได้รับส่วนลดค่าพักโรงแรม 40% และคูปองค่าอาหารวันละ 600-900 บาท ต้องคิดเป็นรายได้เพื่อยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี 2563 ที่ให้เริ่มยื่นแบบแสดงรายการภาษีตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 มี.ค.2564 สรรพากรยืนยันว่า ไม่มีการจัดเก็บภาษีอย่างแน่นอน

“คณะรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังเห็นชอบให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สาหรับประชาชนที่ได้รับเงินจากมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว โดยให้กรมสรรพากรยกร่างกฎหมายเสนอต่อไป แต่เนื่องจากมีการขยายมาตรการหลายครั้ง จึงต้องประมวลมาตรการทั้งหมดเพื่อร่าง กฎหมายเสนอกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีในคราวเดียว โดยจะมีการยกเว้นภาษีสาหรับเงินที่ได้รับในปีภาษี 2563 ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีในปี 2564 และเงินได้ที่ได้รับในปีภาษี 2564 ซึ่งต้องยื่นแบบ แสดงรายการภาษีในปี 2565 ด้วย” โฆษกกรมสรรพากร กล่าวย้ำ

 

 

ไร่รักษ์ไม้,#สวนศิริผล,มูลไส้เดือน,ปุ๋ยมูลไส้เดือน,เกษตรแปรรูป,#อุปกรณ์แค้มปิง,#อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,เอาตัวรอดในภาวะวิกฤต