ปุ๋ยและน้ำหมักจากไส้เดือนดินกับการแก้ปัญหาน้ำของกรมชลประทาน
 • 22 August 2018
 • 149
 • 0
ปุ๋ยและน้ำหมักจากไส้เดือนดินกับการแก้ปัญหาน้ำของกรมชลประทาน   จาก เวปไซต์ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ที่มา:หนังสือพิม...
อ่านต่อ
ปุ๋ยและน้ำหมักจากไส้เดือนดิน
 • 22 August 2018
 • 146
 • 0
จาก เวปไซต์ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับวันที่ 22 ตุลาคม 2552   ตาม ยุทธศาสตร์ของกรมช...
อ่านต่อ
การปรุงดินให้อร่อย ...!!! สำหรับการปลูกผักปลอดสารพิษ
 • 22 August 2018
 • 441
 • 0
จาก เวปไซต์ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ เขียนและรายงานโดย นางสาวเพชรรัตน์  มีมา  (นักวิชาการ) ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www....
อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำการศึกษาพบไส้เดือนแอฟริกาตัวใหญ่เจริญเติบโตเร็ว ให...
 • 22 August 2018
 • 91
 • 0
จากเวปไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์              มหาวิทยาล...
อ่านต่อ
การกำจัดขยะมูลฝอยโดยการเลี้ยงไส้เดือน
 • 22 August 2018
 • 138
 • 0
จาก เวปไซต์สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข การกำจัดขยะมูลฝอยโดยการเลี้ยงไส้เดือน...
อ่านต่อ
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 • 22 August 2018
 • 130
 • 0
จากเวปไซต์ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข การกำจัดขยะมูลฝอยโดยการเลี้ยงไส้เดือน &nb...
อ่านต่อ
เพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน
 • 22 August 2018
 • 150
 • 0
จาก เดลินิวส์ออนไลน์ การกินอาหาร (ซากอินทรีย์) และการอยู่อาศัยของไส้เดือนดิน มีประโยชน์ต่อดินในแง่ของการย่อยสลายซากอ...
อ่านต่อ
ชีววิทยาของไส้เดือนดิน(2)
 • 22 August 2018
 • 528
 • 0
ชีววิทยาของไส้เดือนดินสุพาภรณ์  ดาดงภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับไส้เดือนดิน ช่อง...
อ่านต่อ
ชีววิทยาของไส้เดือนดิน(1)
 • 22 August 2018
 • 620
 • 0
ชีววิทยาของไส้เดือนดิน สุพาภรณ์  ดาดง ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   เกี่ยวกับไ...
อ่านต่อ
เลี้ยงไส้เดือนดินด้วยมูลวัวนม
 • 22 August 2018
 • 121
 • 0
จาก เดลินิวส์ออนไลน์ "ไส้เดือน แอฟริกา” จัดเป็นไส้เดือนดินตัวใหญ่และขยายพันธุ์ได้เร็ว จึงเหมาะที่จ...
อ่านต่อ