น้ำพระราชหฤทัยไม่สิ้นสุด สืบสานงานพัฒนาแหล่งน้ำ
 • 2 November 2018
 • 784
 • 0
น้ำพระราชหฤทัยไม่สิ้นสุด สืบสานงานพัฒนาแหล่งน้ำ จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์ ชัดเจนที่สุดว่า โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่อง...
อ่านต่อ
ร.๖ เตรียมสกัดเรือรบฝรั่งเข้าถึงกรุงเทพฯที่ฐานทัพเรือสัตหีบ! แต่รับสั่งว่าจ...
 • 18 September 2018
 • 421
 • 0
จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์ โดย: โรม บุนนาค     อ่าวเตยงามและอนุสาวรีย์นาวิกโยธิน ในสมัยรัชกาลที่ ๖ สัตห...
อ่านต่อ
ฟาร์มตัวอย่าง หนองหมากเฒ่า ตามพระราชดำริ
 • 22 August 2018
 • 397
 • 0
จาก เดลินิวส์ออนไลน์   สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ชุบชีวิตชาวสกลนคร พื้นที่จังหวัดสกลนครเป็น...
อ่านต่อ
พระมหากรุณาธิคุณ ชาวบ้านได้โรงสีข้าวพิกุลทองแห่งใหม่ พร้อมปรับปรุงโรงสีพิกุ...
 • 22 August 2018
 • 337
 • 0
จาก วารสารเทคโนโลยีชาวบ้านสรินนา อ้นบุตรพระมหากรุณาธิคุณ ชาวบ้านได้โรงสีข้าวพิกุลทองแห่งใหม่ พร้อมปรับปรุงโรงสีพิกุลทองเ...
อ่านต่อ
จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
 • 22 August 2018
 • 328
 • 0
จาก เดลินิวส์ออนไลน์ นาย อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื...
อ่านต่อ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
 • 22 August 2018
 • 966
 • 0
จาก โพสต์ทูเดย์ ความพอเพียงที่ขอให้ติดตามเราไปในทุกย่างก้าว หากเราได้ตั้งสติและยึดหลักตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพร...
อ่านต่อ
จัดทำเว็บไซต์รวมรวมโครงการพระราชดำริราว 4 พันโครงการ
 • 22 August 2018
 • 597
 • 0
จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์ งานแถลงข่าวโครงการ “ระบบบริห...
อ่านต่อ
เตรียมยกสำนักฝนหลวงฯเป็นกรม
 • 22 August 2018
 • 362
 • 0
จาก โพสต์ทูเดย์ กระทรวงเกษตรฯเตรียมพิจารณายกฐานะสำนักฝนหลวงฯเป็นส่วนราชการระดับกรม นายธีระ วงศ์สมุทร  รมว.กระทรวง...
อ่านต่อ
สารคดีพิเศษ เฉลิมพระเกียรติ แม่ของแผ่นดิน
 • 22 August 2018
 • 353
 • 0
จาก นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านการุณย์ มะโนใจโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ้านห้วยหญ้าไซสืบ เนื่องมาจาก เมื่อวันที...
อ่านต่อ
การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ
 • 22 August 2018
 • 377
 • 0
จาก เดลินิวส์ออนไลน์ นายปราโมทย์  ไม้กลัด อดีตอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวระหว่างการเสวนาพิเศษในหัวข้อ “การบริห...
อ่านต่อ