ใครมีสิทธิ์ “ตรวจโควิด-19 ฟรี” ได้บ้าง

ในท่ามการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 แน่นอนว่า หลายๆ คน เกิดความวิตกกังวลในภาพรวมว่าจะติดเชื้อหรือไม่ แล้วถ้ามีความกังวลนั้นจะสามารถไปตรวจว่าหาเชื้อได้ยังไง ซึ่งหากมีความกังวลนั้น ทางภาครัฐก็สามารถไปตรวจผลสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคดังกล่าวได้

ซึ่งหากใครมีประวัติเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง ในช่วง 14 วันก่อนมีอาการเหล่านี้นั้น สามารถตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ฟรี โดยมีพฤติกรรมเสี่ยงที่ว่า ดังนี้

-มีการเดินทางมาจากเขตติดโรค หรือพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง
-ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากเขตติดโรค หรือพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง
-มีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัย หรือผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าติดเชื้อ
-เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าติดเชื้อ

โดยผู้มีความเสี่ยงดังกล่าวนี้ อาจจะมี หรือไม่มีอาการโควิด-19 ร่วมด้วย อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น

-ไอ
-มีน้ำมูก
-เจ็บคอ
-หายใจเหนื่อยหอบ
-จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส

ขณะเดียวกัน สำหรับผู้ป่วยปอดอัเสบ ที่มีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ก็สามารถเข้ารับตรวจโรคโควิด-19 ฟรีเช่นเดียวกัน

-ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อ
-เป็นบุคลากรทางการแพทย์
-เป้นผู้ป่วยปอดอักเสบที่รักษาแล้วอาการยังไม่ดี
-เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้

โดยข้อสังเกตทั้งหมดนี้ ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์อีกครั้ง ว่าจะสามารถรับสิทธิ์ในการครวจโควิด-19 ได้ฟรีหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะมีเสี่ยงน้อย หรือ เสี่ยงมาก ก็ยังต้องมีการสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า ล้างมือให้สะอาดหลังจับต้องสิ่งของสาธารณะ และ/หรือก่อนรับประทานอาหาร เว้นระยะห่างจากผู้อื่น รวมไปถึงเดินทางโดยใช้รถส่วนตัว เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ ให้ได้มากที่สุดต่อไป

แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น